מרכז אפשרויות
 
ייעוץ וגישור לזוגיות ולמשפחה
 
 
 
050-6936515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גישור בעסק המשפחתי

 
 
סכסוכים בעסק המשפחתי עלולים להכניס למערבולת גם את העסק וגם את המשפחה.

לרוב, עסק משפחתי מתחיל ללא תכנון מוקדם או התייחסות מיוחדת לצד המשפחתי שבו, אך עם השנים והתרחבות העסק, כשיש דור ממשיך או כאשר בני משפחה נוספים מצטרפים לעסק בתפקידים שונים, עלולים להיווצר מחלוקות וסכסוכים.

 

שני דברים חשובים במיוחד לקיומו והצלחתו של עסק משפחתי

 
האחד - יצירת חזון לעסק, חלוקת תפקידים
וקביעת מנגנונים ברורים בעסק.

השני - קביעת מנגנון ודרך לפתרון קונפליקטים.

 
 
 
 
 
 
 
הסדרת היחסים בעסק המשפחתי מצריכה ידע והבנה של כל הגורמים המשפיעים וראייה כוללת של כל ההבטים - גם הכלכליים, הנהוליים והמקצועיים, וגם הבין אישיים והרגשיים המורכבים.

הליווי המקצועי שלנו, בין בשלב ההקמה ובין בשלב בו נתגלע עירעור ביחסים, מאפשר למנוע נזקים, ליצור
מסגרת ומנגנונים יעילים להתנהלות ובכך לאפשר לעסק להתקיים וגם ליחסים במשפחה לצלוח את האתגר.