מרכז אפשרויות
 
ייעוץ וגישור לזוגיות ולמשפחה
 
 
 
050-6936515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הסכם גירושין

 
 
הסכם גירושין בין בני זוג נועד נועד להסדיר בהסכמה את המחלוקות והעניינים הנוגעים לבצוע הפרידה, הפרדת הנכסים והגירושין וכן לקבוע את ההתנהלות בתקופה שלאחר הגירושין.

הסכם גירושין טוב, צופה את הנושאים, הקשיים והבעיות העלולים להתעורר ומטרתו למנוע סכסוכים בעתיד.

היתרונות החשובים של עריכת הסכם הוזכרו בפרק גירושין בהסכמה, אך כדאי להבהיר שגם זוג שכבר החל לנהל מלחמות בבתי המשפט, יכול להתחרט ולהחליט להתגרש בהסכמה.

 
 
 
 
 
 
 

הנושאים העיקריים שיש להביא לידי ביטוי בהסכם גירושין

 
מזונות ילדים

לצורך קביעת גובה מזונות הילדים יש לבחון כל מקרה לגופו ובכל משפחה את הנסיבות הספציפיות. בצד צרכי הילדים, נבחנים היכולות ומקורות ההכנסה.

צרכים הכרחיים - כוללים את הצרכים הבסיסיים הדרושים לקיום, לרבות מזון, ביגוד, הנעלה, צרכים רפואיים ומדור.
בנוסף, הוצאות מיוחדות ככל שקיימים צרכים ספציפיים, כגון הוצאות רפואיות, טיפול פסיכולוגי,
לקויות למידה.

צרכים מדין צדקה - חופשות, דמי כיס, חוגים וכדומה.

משמורת קטינים

כשההורים נפרדים, יש צורך לקבוע אצל מי הילדים יגדלו ומי יהיה המטפל העיקרי בהם –הוא ההורה המשמורן. במקרים מסויימים, אם מתקיימים התנאים הדרושים, ניתן לקבוע הסדר של משמורת משותפת.

ההחלטות הנוגעות למשמורת הילדים אינן קלות לכל הנוגעים בדבר ומצריכות התייחסות בכובד ראש וגם ברגישות לכל השיקולים.
עיקרון טובת הילד הוא העיקרון המרכזי המנחה והוא בנוי משיקולים רבים, הנבחנים בכל מקרה לגופו ולפי הנסיבות הספציפיות, לרבות הצרכים הגופניים, החומריים והנפשיים של הילד, גילו, צרכיו המיוחדים, הקשר עם כל אחד מההורים וכשזה מתאים, גם רצון הילד.

כאשר הורה אחד הינו ההורה המשמורן, יש לקבוע הסדרי ראייה בין ההורה הלא משמורן לבין הילדים.

ענייני הרכוש

לחלוקת הרכוש יש השלכות על העתיד הכלכלי של כל אחד מבני הזוג.
בין הנושאים שיש לחלק ולהסדיר:

  • פירוק השיתוף בבית המגורים והתכולה שבו

  • רכוש שנצבר על ידי הצדדים במהלך הנישואין

  • רכוש בבעלות כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין

  • חובות כספיים

  • רכוש שנרשם על שם אחד מבני הזוג

  • זכויות סוציאליות

  • רכוש עסקי, מוניטין ונכסי קריירה

לאחר החתימה על הסכם הגירושין, יש לאשרו בבית המשפט לענייניי משפחה או בבית הדין הרבני ולתת לו תוקף של פסק דין.