מרכז אפשרויות
 
ייעוץ וגישור לזוגיות ולמשפחה
 
 
 
050-6936515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ידועים בציבור

 
 
ידועים בציבור הינם בני זוג שלא נישאו אך מקיימים חיי משפחה כבעל ואשה ומנהלים משק בית משותף.

מאחר ואין הכרה בסטטוס שלהם על פי הדין, יש צורך להוכיח את עובדת היותם ידועים בציבור לכל נושא וענין, תוך בחינת הנסיבות והיחסים, ספציפית לכל זוג.

במשך השנים, גדל מספר החוקים המקנים זכויות בדומה לאלה של זוג נשוי, אך הצורך להוכיח שאכן התקיימו העובדות והקריטריונים השונים להיותם ידועים בציבור, מסרבל וגם מקשה בדרך למימוש הזכויות.

הדרך לפשט את הדברים הינה בעריכת הסכם מתאים. אפשרות אחת היא במסגרת הסכם ממון, המסדיר את יחסי הרכוש בין בני הזוג. אפשרות רחבה יותר, הינה במסגרת הסכם לחיים משותפים.

 
 
 
 
 
 
 

הסכם לחיים משותפים

 
בהסכם לחיים משותפים, בני הזוג יכולים להצהיר על הזוגיות שלהם ולקבוע את העקרונות ליחסים ביניהם.
בנוסף, יתייחסו גם לענייני הרכוש כמו בכל הסכם ממון (ראו הפרק הסכם ממון).