מרכז אפשרויות
 
ייעוץ וגישור לזוגיות ולמשפחה
 
 
 
050-6936515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחסים עם החמות ועם משפחת המוצא

 
 
אחד הגורמים השכיחים לקונפליקטים בין בני זוג הוא יחסים בעייתיים עם החמות או עם משפחת המוצא של אחד מבני הזוג או של שניהם, הבאים לידי ביטוי בדרכים רבות, בין היתר של מעורבות והתערבות, ביקורת, דרישות וטענות, ואפילו הסתה כנגד בן הזוג.

לעיתים הקשיים נובעים כתוצאה מתלות וקושי של בן הזוג להשתחרר, לעיתים להורה יש קושי לשחרר. לפעמים, כבר נוצר הרגל.

קשיים אלו אינם נחלתם של זוגות צעירים בלבד. הרבה פעמים אנחנו פוגשים זוגות שבמשך שנים ארוכות לא התמודדו עם קשיים אלו, שעלולים רק להחריף עם השנים ולהיות הרסניים, מלווים במאבקים, כעסים והרבה כאב.

יש זוגות שנפרדים על רקע סיבות אלה, יש זוגות שמנתקים היחסים עם משפחת המוצא, אחרים, כאמור, חיים שנים ארוכות בצל היחסים העכורים.

 
 
 
 
 
 
 
על מנת שבני זוג יוכלו לבנות את התא המשפחתי הנפרד שלהם, על כל אחד מהם להשלים את תהליך הנפרדות הרגשית ממשפחת המוצא, לקבוע את הגבולות הנכונים ולמצוא את האיזון בין המעגלים המשפחתיים.

בנוסף לניסיון להשכין שלום במשפחה ולאפשר דיאלוג, במהלך הייעוץ עוזרים לבני הזוג לשפר את הקשר ביניהם, לבסס את הבטחון, האמון והמקום המשמעותי של כל אחד מהם בחיי האחר.